Nguồn nhân lực

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI- KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO

Email: ducnhastm@gmail.com

Nguồn nhân lực
Ngày đăng: 11 tháng trước

TT

Danh mục

(Category)

Số lượng

( Quantity)

Số năm làm việc

 ( Number or years of service)

I

 

11

 

1

Kỹ sư cơ khí( Mechanical Engineer)

05

07

2

Kỹ sư xây dựng(Construction Engineer)

02

07

3

Kỹ sư điện(Electrical Engineer)

02

04

4

Cử nhân kinh tế( Economic college)

02

02

II

Cao đẳng

07

 

1

Cao đẳng cơ khí( Mechanical college)

07

06

III

Trung cấp( Vocational)

04

 

1

Trung cấp cơ khí( Mechanical Vocational)

04

04

IV

Công nhân( Unskilled labor)

65

04

 
 
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline
Hotline