Máy công cụ, thiết bị

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI- KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO

Email: ducnhastm@gmail.com

Máy công cụ, thiết bị
Ngày đăng: 11 tháng trước

MÁY MÓC THIẾT BỊ ON SATAMO

(MACHINERY AND EQUIPMENT AT SATAMO)

 

TÊN THIẾT BỊ

(MACHINE AND EQUIPMENT)

SL

( quantity)

Nguồn gốc

( origin)

Máy cắt laser CNC ( laser cutting CNC machine)

1

China

Máy cắt laser DNE 1kw JPG( IPG CNC laser cutting machine

1

China

Máy chấn Amada 1.2m 25 tấn ( Amada punching machine 25 tons)

1

Japan

Máy cắt tole 1.5m ( cutting tole 1,5 mettres machine)

1

Japan

Máy chấn 1600 ( punching 1.6 mettres machine)

4

Japan

Máy cắt lole 2.5m Amada thủy lực(Amada hydraulic cutting tole 1,5 mettres machine

1

Japan

Máy chấn Amada 2m, 80 tấn(( puching 2.0 mettres, 80 tons mettres machine)

1

Japan

Máy cắt ống thép( pipe cutting machine)

2

Japan

 

1

Japan

Máy chấn tole WC67K-100T/3200( punch tole 3.2metres)

1

Japan

Máy đột cơ 125T PGA (PGA punching 125 tons machine)

1

Japan

Máy đột cơ 30 tấn( punching 130 tons machine

1

Japan

Máy đột cơ 40 tấn ( punching 40 tons machine

3

Japan

Máy đột CNC Amada 245( CNC Amada punching 245 machine)

2

Japan

Máy đột CNC kim Loại Amada Pega 344( CNC Amada punching 344 machine)

1

Japan

Máy phun keo tự động( Automatic glue spraying machine)

 

China

Máy lốc 3 trục ( Axis 3 tole roller machine)

1

Viet nam

Máy hàn laser 1.5KW(1.5kw laser welding cmachine)

1

China

Máy phay cơ( milling machine)

1

Japan

Máy hàn robot ( robot welding machine)

2

Japan

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline
Hotline